English

T.C. Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıDevlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

A
A
A
BİLGİ EDİNME
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usüller Hakkında Yönetmelik
Kurumsal Dosya Planı
Değerli Ziyaretçimiz;

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, bilgi edinme hakkımız, 4982 Sayılı "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" ile güvenceye alınmış bulunmaktadır. Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanacaktır. Kuruluşumuz DHMİ Genel Müdürlüğü de,bu Kanun kapsamında yer alan bir kamu kuruluşu olarak; bilgi edinme hakkını kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişileri, bilgi veya belgeye erişim ile buluşturmakla yükümlü bulunmaktadır.

Kanun`un 5`inci Maddesi: "Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler" demektedir.

Bilgi edinme hakkını kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bizzat Kuruluşumuz Bilgi Edinme Birimi`ne başvuracakları gibi, " Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik "de de detaylı olarak açıklandığı üzere, Bilgi Edinme Başvurusu Formu(Tüzel Kişiler için) veya Bilgi Edinme Başvurusu Formunu (Gerçek Kişiler için) doldurarak da başvurabileceklerdir.

Başvuru öncesi, "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in "Başvuru usulü" başlıklı 9`uncu Maddesinin ve "Elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla yapılacak başvurular" başlıklı 10`uncu Maddesinin okunması, muhakkak yararınıza olacaktır.

Unutmayınız ki; Bilgi Edinme Biriminde görevli personelimiz, bilgi edinme başvurusunda bulunan sizlere yol göstermekle ve Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz için yardımcı olmakla yükümlüdür.Görevli personelimiz bu amaçla, dilekçe veya formlardaki şekil noksanlıklarını başvuru sahiplerine anında belirtecek ve bunların nasıl giderileceği konusunda yol gösterecektir.

Yönetmelik`in "Bilgi veya belgeye erişim süreleri" başlıklı 20`inci maddesi, "Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi on beş iş günü içinde sağlarlar" demekte ve istisnai durumlara ise, devam eden paragrafla da bir açıklık getirmektedir.

Bilindiği gibi, bilgi edinme hakkını kullanan gerçek ve tüzel kişilere bu hakkın yeterince daha sağlıklı verilebilmesi ve bu hakkın uygun ortamlarda kullanılabilmesi için, talep edilen Kurum ve Kuruluşlara bilgi veya belgeye erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama ,postalama ve diğer maliyet unsurları oranında ücret tahsil etme hakkı verilmiş bulunmaktadır.

Yönetmeliğin "Başvuru ücretleri " başlıklı 22`inci Madde siyle bu konuyla ilgili hüküm ve uygulamalar düzenlenmiş bulunmaktadır.

Başvuru sahiplerinin daha geniş bilgilenmeleri için, 4982 Sayılı "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" ve "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" sayfalarımızda tümüyle yeralmaktadır.

Kuruluşumuz ile bilgi ve belge erişiminde bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin iletişimini sağlamak ve erişim ortamı sağlamak için Başvuru Adresi: https://www.bimer.gov.tr`dir

Başvuruda bulunup bilgi edinme hakkını kullanmak isteyen sizlerin, başvuru konularınızı oluşturabilecek, aynı zamanda da Kuruluşumuzun talep edilmesi halinde bilgi ve belge erişimini gerçekleştirmekle yükümlü bulunduğu konu indeksi sayılabilecek; " Kurumsal Dosya Planı " sayfasına ilgili linkinden erişilebilir.

Lütfen, bilgi edinme hakkınızı kullanmak için, önce bizden bilgi edinin.
 

BAŞVURU ADRESİ:
Başvuru : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi Edinme Birimi
Adres : DHMİ Genel Müdürlüğü, Konya Yolu Üzeri 06330, Etiler / ANKARA
Santral : 0312 204 20 00